Projektledning

Provtryckning

Fuktmätning

Underhållsplaner

Besiktningar

Kontrollansvarig

Varför behövs en underhållsplan?

 

Med en bra underhållsplan får du total kontroll på såväl underhållskostnaderna som på husets skick. Genom att kunna planera underhållet i tid och slippa akutåtgärder finns det stora pengar att spara.

 

En fastighet är en stor tillgång, för en brf den allra största. Det gäller att förvalta denna tillgång så att den inte förfaller och förlorar sitt värde. Att underhålla en fastighet är dock en mycket komplex uppgift. Det handlar inte bara om att måla om då och då och byta saker som går sönder, vilket är en vanlig inställning. Fokus bör ligga på de stora åtgärderna som behöver planeras och sparas till i god tid.

 

En bra underhållsplan är oerhört viktig för en brf som är mån om sin fastighet. Förutom att underhållsplanen hjälper bostadsrättsföreningen att planera och strukturera förvaltningen så sparar den pengar åt föreningen eftersom akutåtgärder undviks och underhållsåtgärderna kan samordnas på ett effektiv sätt.

I en fastighet finns det ett myller av olika komponenter. Det är byggnadsdelar, olika material, installationer, teknik och mycket mer. Alla delar åldras olika snabbt och har olika underhållsbehov. Genom att bara låta tiden ha sin gång och åtgärda problem först när de uppstår kan man som fastighetsägare få riktiga kallduschar. Om vi som exempel tar ett ventilationssystem så behöver det underhållas regelbundet och bytas innan det blir dåligt, annars riskerar man stora kostnader för mögelsanering och renovering, för att inte tala om den försämrade boendemiljön som blir i fastigheten. Man riskerar att människor tvingas vistas i en dålig och kanske även skadlig miljö i lång tid innan problemet upptäcks.

Jämför med motorn på en bil som ska in på regelbunden och förbestämd service även om bilen tycks fungera alldeles utmärkt. Struntar man i detta kan det istället få väldigt stora och dyra konsekvenser och om det går riktigt illa kan hela motorn rasa. Det har visat sig att kunskapen om hur viktigt det är att ha en professionell underhållsplan utförd av en kunnig expert samt att uppdatera och efterfölja denna är bristfällig såväl hos bostadsrättsföreningar som större fastighetsägare inom den privata och offentliga sektorn.

 

niklas.clever@gmail.com

cleverbyggkonsult.se

070/533 58 42

Runnvägen 24

791 53 Falun

vi finns även på Facebook