Projektledning

Provtryckning

Fuktmätning

Underhållsplaner

Besiktningar

Kontrollansvarig

Projektledning / Byggledning

 

Det finns en mängd personer som är involverade i ett byggprojekt. En del av dessa personer har en nyckelroll även om de inte själva står och bygger eller på andra sätt bidrar till att själva byggnationen uppförs. En sådan viktig person är byggprojektledaren. Det är byggprojektledaren som skapar verklighet av ritningar och planer genom att fungera som sambandscentral, vara spindeln i nätet och genom att se till att arbetet flyter på.

 

Till att börja med är det projektledarens uppgift att anlita byggare och se till att byggnadsmaterial, verktyg, utrustning och maskiner finns på plats när de behövs. Det kräver samordning, goda kontakter och bra kontroll på projektet. Det är också projektledaren som ska se till att de avtal som finns också följs och att de ekonomiska planerna håller.

 

Utöver det är det projektledaren som samordnar byggherrens, byggentreprenörernas, arkitektens, konstruktörens, konsulternas och kontrollansvarigs uppgifter och insatser, så att byggprojektet avlöper som det ska. Det gäller från första ritstrecket i ritningen till slutbesiktning. Allt ska samordnas på bästa sätt. Den projektledare som är lyckosam i detta pusslande får också goda resultat. För det är ofta i den sistnämnda funktionen som projektledarens stora utmaning ligger. För att lyckas väl krävs kompetens inom byggnadsteknik, teknologi, affärsmannaskap och inte minst ledarskap.

 

niklas.clever@gmail.com

cleverbyggkonsult.se

070/533 58 42

Runnvägen 24

791 53 Falun

vi finns även på Facebook