Projektledning

Provtryckning

Fuktmätning

Underhållsplaner

Besiktningar

Kontrollansvarig

Entreprenadbesiktning

 

Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag eller andra beställare.

De ”Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

 

Syftet med besiktningen är att:

kontrollera att entreprenören utfört det man har kommit överens om enligt skrivna kontraktshandlingar

ge en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört och att arbetet är slutfört

få besked om att entreprenaden är godkänd eller ej

arbetet är enligt BBR Boverkets Byggregler, branschregler samt fackmässighet

 

När besiktningen är klar får du, samtliga entreprenörer och KA ett slutbesiktningsutlåtande. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

 

niklas.clever@gmail.com

cleverbyggkonsult.se

070/533 58 42

Runnvägen 24

791 53 Falun

vi finns även på Facebook